Sommerhold

Vigtige datoer for sæsson 2020!

Forældre vil via glkolonierne.dk finde ansøningsskema til udfyldelse i løbet af marts måned. Vær opmærsom på betlingsdato som er bindende, og man skal betale indenfor 14 dage ellers vil pladsen blive tildelt en anden elev.
Sidste frist for ansøgning til sommerkoloni vll stå i skemaet. Det er vigigt at give kontoret besked såfremt man ikke ønsker pladsen.

Besked til eleven om optagelse på koloni i midten af apil mdr. (på forældres mail). Derfor er det vigtigt at forældres mail er udfyldt korrekt.
 

Eleverne får holdlederbreve i medio juni 2020 tilsendt via forældres mail (vigtigt at det er forældres mailadrese).

HUSK: afbud skal gives til kontoret, såfremt elev ikke ønsker at deltage i tildelte koloniophold evt. via mail: riha@dlf.org
eller ring til Rita på kontoret på telefon nummer 39 56 55 11.

 

 

HandelsbetingelserCookie & privatlivspolitik