Forældreinformation

Gladsaxe Lærerforening sender hver sommer mere end 320 skolebørn og ca. 48 ledere på koloni.

Et kolonihold består af 40-44 børn, 6 ledere og deres familier. Børnene er fra forskellige skoler i Gladsaxe og bliver så vidt muligt sammensat efter alder, så alle har en mulighed for at finde jævnaldrende kammerater under koloniopholdet.

Formålet med at tage på sommerkoloni er naturligvis, at man skal have det rart sammen og få en masse gode oplevelser, hvilket lederne vil gøre deres bedste for.

Det kan dog næppe undgås, at enkelte børn bliver kede af det f.eks. på grund af hjemve. Disse børn kan altid trygt henvende sig til lederne, som selvfølgelig vil hjælpe dem.

Når så mange børn og voksne er sammen på en koloni, er det nødvendigt, at der er nogle regler. Disse skal naturligvis følges. Lederne fortæller børnene om reglerne, som er tilpasset de enkelte aldersgrupper. Det kan dreje sig om sengetider, spisetider,
pligter i form af oprydning på værelser, borddækning o.a. Indholdet af pligter kan variere fra hold til hold. Overholder man disse simple regler og taler man i øvrigt ordentligt til hinanden, bliver en koloni et rart og dejligt sted at være for alle.

Holdlederne kan være lærere, pædagoger, medhjælpere samt studerende. Kan også være andre ansvarlige voksne.
Kolonierne er helt afhængige af de frivilligt vil bruge en del af deres sommerferie på at tage på koloni. Den frivillige indsats er desuden en forudsætning for, at vi kan blive ved med at afholde sommerkoloni for børn i Gladsaxe.
Vi søger børneattest på alle voksne, samt ansatte der er med på vores sommerkolonier.

Derfor er det afgørende, at jeres barn udviser god opførsel og følger de få regler, som bliver udstukket. Derved får børn og voksne gode oplevelser.
Vi ønsker selvfølgelig at begge parter – både børn og ledere søger på koloni igen til næste år. Sidstnævnte er jo en nødvendig forudsætning
for at oprette kolonihold.

Tal derfor med jeres barn om det med den gode opførsel og de få regler, så alle kan få en dejlig oplevelse på lærerforeningens sommerkolonier!

Kig under galleri og se lidt stemningsbilleder fra vore kolonier.

God sommer!

HandelsbetingelserCookie & privatlivspolitik