Forældreinformation

Sommerkoloni 2024:
Har man barn/børn som går i skole på en af Gladsaxe´s folkeskoler, kan du nu tilmelde dit barn til sommerkoloni her:
Nyt link kommer i løbet af februar mdr.

På denne side finder du svar på de fleste spørgsmål vedrørende sommerkoloni på Gladsaxe Lærerforenings sommerhold

Pris
Prisen for sommerholdene er 750,00 kr.
Prisen inkluderer rejse, kost og logi.

Udvælgelse og afslag til sommerhold
GLK har et særligt fokus på at få de børn med, som har det største behov for at komme afsted hjemmefra. For at sikre dette sker bedst muligt, er der på hver af Gladsaxes skoler en kolonirepræsentant, som i tæt samarbejde med lærerne omkring klasserne står for at fordele de elever, som har søgt et koloniophold.
I udvælgelsen tages der, så vidt det er muligt, hensyn til ønsker om at komme afsted sammen med en kammerat eller søskende, og det forsøges at få søskende afsted i samme periode, hvis dette er ønsket.
For at kunne sikre de mest homogene hold og klæde vores holdledere bedst muligt på, indhenter vi oplysninger om den enkelte elev hos elevens lærere.
Hver skole har fået tildelt et begrænset antal pladser, som er beregnet i forhold til det antal elever, som går på skolen, hvilket typisk giver 3-6 pladser på hvert sommerhold. Det begrænsede antal pladser betyder, at man ikke kan forvente at komme afsted med alle de kammerater, som man har ønsket, men vi gør vores bedste for at få så mange med som muligt.
Skulle I modtage et afslag på sommerholdene og har ønsket at komme på ventelisten, vil I blive kontaktet, hvis der opstår en plads.
Hvis I har spørgsmål vedrørende udvælgelse eller afslag  bedes I kontakte skolens kolonirepræsentant. Kontakt jeres skole for kontaktoplysninger på kolonirepræsentanten.

Klageprocedure ved afslag
Ønsker man at klage over et afslag til sommerholdene, skal man i første omgang henvende sig til kolonikontoret via mail
kontakt@kolonierne.dk

Mener man ikke at have fået en fyldestgørende forklaring på ens barns afslag eller mener sig fejlagtigt behandlet af medarbejderne på GLK's kontor, kan man skrive til formanden for Gladsaxe Lærerforening på mailadressen 020@dlf.org

Besked og betaling
Forældre vil modtage mail om optagelse/afslag af et koloniophold i midten af april måned. Når tilsagn gives skal der betales indenfor 5 dage, ellers risikere man at miste pladsen.
Skulle man få afslag, er det muligt at komme på venteliste. Dette markeres i den elektroniske ansøgning.

Betalingen er bindende

Afbud/aflysning
Forældrebetalingen for sommerkoloniophold refunderes:
- hvis Gladsaxe Lærerforening aflyser det pågældende sommerkolonihold.
- hvis forældrene dokumenterer sygdom via lægeerklæring eller hospitalsrapport.
HUSK at afbud meddeles til kontoret, såfremt man ikke ønsker at deltage i tildelte koloniophold via mail til kontakt@glkolonierne.dk

Rejseoplysninger
Rejsen foregår i lejede busser med afrejse og hjemkomst ved Skovbrynet Station. De hold, som skal til Bornholm, har Buddinge Station eller DGI byen i Tietgensgade som afrejse/hjemkomst. Se rejsebrev fra holdledere for det præcise sted.

Rejsebrev fra holdledere
Midt i juni vil du få tilsendt rejsebrev via mail fra holdlederne. I brevet vil det fremgå, hvornår du skal rejse, hvor I skal mødes, hvornår I kommer hjem, navn og telefonnummer på holdets ansvarlige leder samt adresse og telefonnummer på kolonien og meget andet.

Bagage
Bagagen pakkes godt og solidt, og så barnet selv kan håndtere den. Bagagen forsynes med elevens navn og skole.

Pakkeliste
Lagen, dyne- og hovedpudebetræk, nattøj, toiletsager, solcreme, undertøj, strømper, ude- og indesko, gummistøvler, bluser, skjorter, bukser, trøjer (også til køligt vejr), håndklæder, vindjakke, regntøj, badetøj m.v.
På de fleste hold vil der være en "festaften", hvorfor man gerne må tænke det ind i tøjpakningen, hvis man kan.

Breve
Der er altid stor spænding på en koloni, når posten skal deles ud. MON jeg får brev i dag? Vær opmærksom på, at almindelig breve tager op mod 5 hverdage at nå frem.
Hvis I ønsker at få brev fra kolonien, er det en god idé at lægge nogle adresserede og frankerede kuverter i bagagen.
Bemærk venligst, at pakker er ikke velkomne på kolonierne, da de oftest ikke når frem, og så efterlader det et stort arbejde med at få det returneret til afsenderen.

Lommepenge
Indsættes i “Kolonibanken”. Pengene afleveres i en lukket kuvert med navn og beløb til lederne ved afrejsen.

Koloni-livet
Eleverne har det frit på kolonierne og må lege overalt på koloniens grund. Men de må ikke forlade koloniens grund uden aftale med lederne, og de må aldrig bade på egen hånd. Badning foregår i små hold og under betryggende opsyn.
På hvert hold arrangeres busture og/eller udflugter, og hver dag foregår der fælles arrangementer af forskellig karakter. Eleverne skal deltage i lettere køkken- og rengøringsarbejde i forbindelse med måltider og ved hjemrejse.

Medicin/sundhedskort
Der træffes skriftlig aftale med lederne vedrørende eventuelt medicinforbrug.
Barnets sundhedskort skal medbringes og afleveres til lederne ved afrejsen.

Regler på sommerholdene
Når så mange børn og voksne er sammen på en koloni, er det nødvendigt, at der er nogle regler. Lederne vil ved opholdets start fortælle børnene om reglerne. Reglerne er tilpasset de enkelte aldersgrupper. Det kan dreje sig om sengetider, spisetider, pligter i form af oprydning på værelser, borddækning o.a. Overholder man disse simple regler og taler man i øvrigt ordentligt til hinanden, bliver en koloni et rart og dejligt sted at være for alle.

Det er afgørende, at jeres barn udviser god opførsel og følger de få regler, som bliver udstukket, så alle børn og voksne får så god en oplevelse, at de har lyst til at søge på koloni igen og igen - år efter år.
Tal derfor med jeres barn om det med den gode opførsel og de få regler, så alle kan få en dejlig oplevelse på Lærerforeningens sommerkolonier!

Holdledere
Holdlederne vil typisk være lærere, pædagoger, medhjælpere eller studerende
Kolonierne er helt afhængige af de frivilligt vil bruge en del af deres sommerferie på at tage på koloni. Den frivillige indsats er desuden en forudsætning for, at vi kan blive ved med at afholde sommerkoloni for børn fra folkeskolerne i Gladsaxe.

Børneattest
Vi søger børne-attest på alle voksne, herunder ansatte, der er med på vores sommerkolonier.

Fototilladelse
Der bliver ikke delt billeder af børn på sommerkolonierne, hverken på hjemmesiden eller andre medier.

Galleri
Kig under Galleri | GL Kolonierne og se lidt stemningsbilleder fra vore kolonier.

Kontakt:
Ved spørgsmål kontakt koloniernes kontor på mail: kontakt@glkolonierne.dk

 

 


 

 

Datoer for sommerhold 2024

Februar
Fra starten af februar vil forældre på www.glkolonierne.dk kunne finde ansøgningsskema til sommerkolonierne.

Februar
Senest søndag d. 28. februar skal tilmeldingen have fundet sted.

Midt i marts bliver der sendt besked ud om optagelse/afslag på sommerkoloni. Dette sker via den oplyste e-mail i ansøgningsskemaet, hvorfor det er vigtigt, at e-mailen er korrekt udfyldt.
Man skal være opmærksom på, at der vil være betalingslink med på mail, hvis man er blevet optaget på et sommerkoloniophold, at betalingsdatoen skal overholdes, ellers kan pladsen blive tildelt et andet barn.

Betaling er bindende
I tilfælde af, at man efter tilmelding ikke ønsker pladsen alligevel, er det vigtigt at give kontoret besked, så pladsen kan gå videre til et andet barn. Der er tit en lang venteliste

Medio juni vil man via e-mail få tilsendt et holdlederbreve med oplysninger om afrejse, hjemkomst, opholdet og meget andet.